Repetitieschema tot show april 2023

Repetities Show 2 april 2022
19-jan Relight
20-jan Freeze Frame
26-jan Relight
27-jan Freeze Frame
2-feb Relight
3-feb Freeze Frame
9-feb Gezamenlijk
10-feb Gezamenlijk
16-feb Relight
17-feb Freeze Frame
23-feb Relight
24-feb Freeze Frame
2-mrt Gezamenlijk
3-mrt Gezamenlijk
9-mrt Relight
10-mrt Freeze Frame
12-mrt Extra repetitie gezamenlijk 13,00 uur
16-mrt Relight
17-mrt Freeze Frame
23-mrt Relight
24-mrt Freeze Frame
26-mrt Extra repetitie gezamenlijk 13,00 uur GENERALE !!!!
30-mrt Relight
31-mrt Freeze Frame
2-apr SHOW