Concert organisatie op de dag zelf

Organisatieonderdelen:

1. Tijdschema

Programmaindeling van de dag.
11.00 uur opbouw intern
12.00 uur opbouw
13.00 uur soundcheck

14.00 uur zaal open publiek
14.30 1e deel concert
15.30 pauze
16.00 2e deel concert
17.00 einde

18.00 alles uit zaal